Werkzaamheden

Onze flexibele instelling heeft er toe geleid dat zowel bedrijven als particulieren graag zaken met ons doen.
Wij kunnen een klus/opdracht in zijn totaliteit uitvoeren, maar het is natuurlijk geen probleem wanneer een klant een deel van de werkzaamheden voor eigen rekening wil nemen. Daar zijn altijd goede afspraken over te maken. Onze ervaren en gemotiveerde medewerkers kunnen u altijd van deskundig advies voorzien.

Voordat wij met de werkzaamheden beginnen, zal er altijd eerst een KLIC melding door ons gedaan worden, zodat u en wij weten waar de kabels en leidingen liggen. Wij zijn dan ook in het bezit van een kabelzoeker.

Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten:

 • graven van sleuven voor het leggen van kabels en leidingen
 • huizen, garages en loodsen uitgraven
 • klepelmaaien, onderhoud van taluut en bermen
 • sloten opschonen
 • paardenbakken aanleggen
 • hulp bij straatwerkzaamheden
 • sloopwerkzaamheden & afvoeren
 • rioolvervanging en aanleg nieuw riool
 • aanleg tuinen en vijvers
 • bomen, coniferen en struiken verwijderen
 • versnipperen van takken en kleine bomen, afvoeren van groenafval
 • sneeuwvrij maken van wegen/parkeerplaatsen
 • machinaal gras inzaaien met minitractor
 • machinaal bestraten
 • stobbenfrees
 • schelpenpaden rooien

1430