Foto’s machines en hulpstukken

Raket boring

Bij raketboringen wordt er een buis doorgevoerd door middel van een raket. De raket werkt als een horizontaal ‘heiblok’. In deze bodempersluchtraket beweegt een pneumatisch gedreven zuiger heen en weer. De zuiger slaat met kracht tegen een aambeeld voor in de cilinder waardoor de raket steeds iets naar voren schiet. Met de raket zijn alleen ongestuurde boringen mogelijk, relatief eenvoudig en kort en in een rechte lijn. Zowel aan het begin als aan het einde van de boring wordt eerst een gat gegraven. Onze raket heeft een diameter van 40 mm.

Drainage reiniger

Hiermee kunnen wij drainages reinigen, om zo weer een betere afwatering te krijgen. Tevens kunnen wij hiermee ook duikers door spuiten, ook om een betere afwatering te creëren.

Overtopfrees

Een overtop frees is voor het frezen van grond met bijv. gras.

De aarde wordt beter verfijnd en krijgt meer lucht, dit komt ten gunste voor het inzaaien van het gazon.

Trekker met watertank                                  

Trekker met dumper

Vacuüm 

Een onmisbaar apparaat voor het leggen en stellen van grotere bestratingsmaterialen en stelconplaten,  Zwaar tilwerk wordt zo vermeden.

Rupsdumper

Canycom Bens S25A. Hiermee is het mogelijk om grond weg te rijden uit smalle stegen en paden

Mobiele puinbreker

Met deze mobiele puinbreker wordt op locatie wordt grof puin vermalen tot gebroken puin, dit kan dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld verharding. Alles wordt opgevangen in een dumper.

Grondzeef

Met deze grondzeef kunnen we grond en puin van elkaar scheiden op locatie. Dit houdt in dat u minder afvoerkosten heeft of helemaal niet, het puin dat overblijft kunnen wij breken en dit kunt u weer gebruiken voor verharding.

Machinaal bestraten

Machinaal bestraten is bestraten met een bestratingsklem aan de graafmachine. Waar ‘vroeger’ elke klinker of straatsteen met de hand moest worden gelegd, kan tegenwoordig steeds meer machinaal.

Handmatig bestraten

Werkwijze handmatig bestraten, verwijderen oude bestrating , aanvoer van eventueel nieuwe zand, aanbrengen zand. Waterpas verwerken zand en leggen van bestating.

Stobbenfrees aan graafmachine

Voor het verwijderen van boomstronken, waar het niet mogelijk is om met een stobbenhaak de wortels te rooien, zijn wij in het bezit van een stobben frees. Deze freest de boomstam tot ver onder de grond.

Klepelmaaier

Onderhoud van wegbermen en taluut met klepelmaaier;
deze klepelmaaier is 1,20 meter breed

Maaikorf

Voor het onderhouden van al uw watergangen

Terreinhark

Met deze terreinhark kunnen we “vis” vriendelijk de waterkant schoonhouden, tevens gebruiken wij deze
hark ook voor het verwijderen van planten en struiken.

Trekker met veegmachine

Minitrekker+zaaimachine+vlakraam

Wij bieden nu ook de mogelijkheid machinaal gras in te zaaien met een minitractor en graszaaimachine. De procedure om een mooi en super glad gazon te krijgen is: omspitten van de tuin met graafmachine – egaliseren en daarna machinaal gras inzaaien.
Dit alles is mogelijk voor grote, maar ook voor kleine tuinen.