Ons bedrijf

Ons bedrijf bestaat sinds 1999 en is inmiddels uitgegroeid tot een professionele onderneming met gemotiveerde vakbekwame medewerkers. Wij zijn werkzaam in de zakelijke sector, wij werken in opdracht voor zowel bedrijven als organisaties en overheden, weg- en waterbouw, aannemers- en bouwbedrijven, waterschappen en gemeenten. Maar ook in de particuliere sector.

Sinds 2023 zijn wij uitgebreid met Rioolservice Meendering.  Wij doen alles op het gebied van riooltechniek. In het menu ‘Rioolservice Meendering’ vind u meer informatie.

Wij kunnen een opdracht in zijn totaliteit uitvoeren, maar het is natuurlijk ook mogelijk wanneer een klant een deel van de werkzaamheden voor eigen rekening wil nemen. Daar zijn altijd goede afspraken over te maken. Onze ervaren en gemotiveerde medewerkers kunnen u altijd van deskundig advies voorzien.

Tevens zijn wij erkend leerbedrijf, wij leiden mbo-studenten op in de beroepspraktijk, voor meer informatie www.stagemarkt.nl of www.s-bb.nl

Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten, dit is slechts een deel van de werkzaamheden, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • cultuurtechinische werkzaamheden
 • levering zand met trekker en dumper
 • raketpersingen
 • graven van sleuven voor het leggen van kabels en leidingen
 • huizen, garages, aanbouw en loodsen uitgraven
 • klepelmaaien, onderhoud van taluut en bermen
 • sloten opschonen
 • paardenbakken aanleggen
 • hulp bij straatwerkzaamheden
 • sloopwerkzaamheden & afvoeren
 • rioolvervanging en aanleg nieuw riool
 • aanleg tuinen en vijvers
 • bomen, coniferen en struiken verwijderen en afvoeren
 • sneeuwvrij maken van wegen/parkeerplaatsen
 • machinaal gras inzaaien met minitractor
 • machinaal bestraten
 • stobbenfrees
 • schelpenpaden rooien

Voordat wij met de werkzaamheden beginnen, zal er altijd eerst een KLIC melding door ons gedaan worden, zodat u en wij weten waar de kabels en leidingen liggen. Wij zijn dan ook in het bezit van een kabelzoeker.